Informații în temeiul art. 13 din Regulamentul UE nr.679/2016

Stimate Utilizator, dorim să vă informăm că Regulamentul UE (GDPR) n. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal prevede protecția persoanelor și a altor persoane vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform legii, acest tratament se va baza pe principiile corectitudinii, legalității și transparenței și protecției vieții private și a drepturilor dumneavoastră. Prin urmare, în conformitate cu legislația în vigoare, vă oferim următoarele informații:

Informațiile sunt furnizate numai pentru site-ul https://www.childforchild.eu/it/, și nu pentru alte site-uri web care pot fi consultate de utilizator prin link-uri.

Scopul prelucrării

Colectarea și prelucrarea datelor pot fi efectuate pentru:

1) Scopuri de service:
a) finalizarea tuturor activităților cerute de proiect;
2) Scopuri de comunicare pentru dezvoltarea proiectului (newsletter):
a) trimiterea de invitatii la evenimente, materiale informative referitoare la activitatile proiectului;
b) elaborarea analizei statistice pentru agregarea generică a datelor proiectului și a activităților conexe;

Legalitatea prelucrării

Date furnizate în mod voluntar de către utilizator.
Trimiterea opțională, explicită și voluntară a e-mailurilor la adresele indicate pe acest site presupune achiziționarea ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde solicitărilor, precum și a oricăror alte date cu caracter personal incluse în mesaj.

Furnizarea opțională de date

În afară de cele specificate pentru datele de navigație, utilizatorul este liber să furnizeze datele cu caracter personal conținute în formularele de înregistrare sau este obligat în alt mod să solicite trimiterea de materiale informative sau alte comunicări. Cu toate acestea, nefurnizarea acestora ar putea face imposibilă obținerea a ceea ce se solicită în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate este esențială pentru îndeplinirea oricărei cereri sau a accesului la zonele restricționate ale site-ului.

Metode și durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt supuse atât prelucrării pe suport de hârtie, cât și pe suport de hârtie și electronică și/sau automatizată. Se respectă măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilicită sau incorectă și accesul neautorizat. Fără a aduce atingere obligațiilor legale de păstrare și nevoilor operatorului de date de a dispune de acestea în scopuri probatorii care urmează să fie utilizate în cazul inspecțiilor efectuate de organele de supraveghere și / sau în litigii, datele sunt prelucrate, stocate și păstrate până când scopul pentru care au fost colectate a încetat să existe.

Accesul, comunicarea, diseminarea și transferul de date

Datele pot fi accesate de catre angajatii si colaboratorii Operatorului de date, in calitatea acestora de persoane responsabile si/sau manageri interni ai prelucrarii si/sau administratori de sistem. Datele pot fi comunicate:
a) subiecților care furnizează servicii pentru gestionarea sistemului informatic al societății și a rețelelor de telecomunicații (inclusiv e-mail);

Datele nu fac obiectul divulgării. 

Având în vedere existența conexiunilor telematice, informatice sau de corespondență, datele pot fi transferate și în străinătate, pe teritoriul Uniunii Europene. În cazul transferului către țări din afara UE, operatorul de date se asigură prin prezenta că transferul de date din afara UE va avea loc în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, stipulând, dacă este necesar, acorduri care garantează un nivel adecvat de protecție și / sau adoptarea clauzelor contractuale standard furnizate de Comisia Europeană (de exemplu. Scutul de confidențialitate, pentru transferul de date către SUA).

Modulele cookie

Utilizăm module cookie și tehnologii similare, inclusiv identificatori de dispozitive mobile, pentru a ne ajuta să vă recunoaștem, să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru, să creștem securitatea, să măsurăm utilizarea Serviciilor noastre. Puteți controla cookie-urile prin intermediul setărilor browserului și al altor instrumente. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica privind cookie-urile. Vizitând acest site web, sunteți de acord cu plasarea cookie-urilor în browserul dumneavoastră în conformitate cu această Politică de confidențialitate și cu Politica privind cookie-urile.

Butoane de rețele sociale și widget-uri

Butoanele sociale sunt „butoanele” care pot fi prezente pe Site care prezintă pictogramele rețelelor sociale (de exemplu, Facebook, Linkedin, Youtube și Twitter) și permit utilizatorilor să interacționeze cu un „clic” direct cu platformele sociale. Butoanele sociale utilizate de Site se referă la conturile Operatorului de date de pe rețelele sociale descrise la care utilizatorul și-a dat deja consimțământul pentru prelucrarea datelor Prin utilizarea acestor butoane nu sunt, prin urmare, instalate pe site-ul cookie-uri terțe părți.

Drepturile părților interesate (articolele 15-21 din RGPD)

Subiecții cărora li se referă datele cu caracter personal au dreptul în orice moment la:
1. să obțină confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care le privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, și comunicarea lor într-o formă inteligibilă;
2. să obțină mențiunea: a) a originii datelor cu caracter personal; b) scopurile si modalitatile de prelucrare; c) logica aplicată în cazul tratamentului efectuat cu ajutorul instrumentelor electronice; d) a datelor de identificare ale proprietarului, ale administratorilor si ale reprezentantului desemnat conform art. 3, alineatul (1), GDPR; e) subiecții sau categoriile de subiecți cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre aceștia în calitate de reprezentant desemnat pe teritoriul statului, manageri sau agenți;
3. obținerea: a) actualizarea, rectificarea sau, după caz, integrarea datelor; b) anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate ilegal, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară în scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior; c) atestarea faptului că operațiunile prevăzute la lit. a) și b) au fost aduse la cunoștința, inclusiv în ceea ce privește conținutul acestora, a celor cărora le-au fost comunicate sau diseminate datele, cu excepția cazului în care această îndeplinire se dovedește imposibilă sau implică utilizarea unor mijloace vădit disproporționate față de dreptul protejat;
4. să obiecteze, în tot sau în parte: a) din motive legitime, prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc, chiar dacă sunt pertinente pentru scopul colectării; b) la prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc în scopul trimiterii de materiale publicitare ale proiectului și activităților conexe sau pentru efectuarea de cercetări de piață, prin utilizarea sistemelor automate de apel fără intervenția unui operator prin e-mail și/sau prin metode tradiționale de marketing prin telefon și/sau poștă pe suport de hârtie. După caz, acestea au, de asemenea, drepturile menționate la articole. 16-21 GDPR (Dreptul la rectificare, dreptul de a fi uitat, dreptul la limitarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a retrage consimțământul), precum și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea garantă.

Operatorul de date este 

Carmela Sorrentino, Reprezentant Legal al Societății cooperatiste sociale 3P (Părintele Pino Puglisi), cu sediul social în via U. Giordano 2, 90144 Palermo, Italia

Operatorul de date, pe care este posibil să îl contacteze pentru a-și exercita drepturile menționate la articolul 12 și / sau pentru orice clarificări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, poate fi contactat la adresa: info@cooperativa3p.org

Modificări ale acestei Politici

Această Politică poate fi modificată. Prin urmare, vă recomandăm să verificați această politică în mod regulat și să consultați cea mai recentă versiune.