Observatorul

Observatorul pentru Îngrijirea Leavers este instrumentul de cercetare de analiză care, în cadrul proiectului CHILD.Pentru. CHILD, își propune să ofere o dimensiune calitativă/cantitativă fenomenului celor care părăsesc îngrijirea și modul în care acestea sunt însoțite, în cadrul comunităților, către o cale de autonomie.

Calendarul proiectului

Aprilie 2018 – Martie 2020

Calendarul căutării

Noiembrie 2018 – Martie 2020

Elaborarea modelului de cercetare noiembrie 2018 – februarie 2019

Perioada de anchetă februarie 2019 – aprilie 2019

Analiza datelor mai 2019-septembrie 2019

Proiectul raportului final octombrie 2019 – februarie 2020

Comunitatea intervievat în Palermo

16 înregistrate

10 contactat

9 participanți

Obiective generale

Consolidarea serviciilor oferite în prezent de sistemele naționale de îngrijire axate pe îmbunătățirea

Asigurarea integrării drepturilor copilului în toate politicile destinate copiilor care se ocupă de îngrijirea/îngrijirea copiilor;

Colectarea datelor statistice privind starea socială a copiilor aviați în îngrijire/îngrijire pentru monitorizarea zonelor în timp

Obiective specifice

  • Return a first photograph on the world of care leavers in the host communities in Palermo;

  • Monitor the situation of Care Leavers within the host communities;

  • Provide a quantitative database on the number of Care Leavers within the host communities and on some structural data;

  • Check the progress of minors housed in the Welcoming Communities 14-17 years of age and of Care Leavers and how the release phase takes place;

  • Monitor the adoption of good practices within the host communities with particular reference to the autonomy path for Care Leavers, also following the action of the Child.For.Child project;

  • Provide a standard scheme for detecting quantitative phenomena and measuring the effectiveness of good practices;

  • Provide lines of study and development of training courses for community workers and for other professional profiles who work in contact with Care Leavers.

Instrumentele Observatorului

  • Personal data sheet for the collection of socio-demographic and context data of minors and Care Leavers hosted in the reception communities of the municipality of Palermo for minors 14-17;

  • Survey questionnaire of good practices organized in 8 sections based on Community Good Practices – „Palermo Model”:

Observator și model de monitorizare

| t
abelULUI PDF GIS Care Leavers | | d
e tabel GIS minore Care Leavers | Străi
ni GIS tabel | | Europeană | de
tabel GIS minore Prezență| Străine

Fișa cu date cu caracter personal

Pdf

Modelul de monitorizare a bunelor practici

Pdf

1. Primul domeniu – Măsuri generale de punere în aplicare

Pdf

2. A doua zonă – Definiția minorului

Pdf

3. Al treilea domeniu – Principii generale de ascultare

Pdf

4. Al patrulea domeniu – Drepturile și libertățile civile

Pdf

5. Zona a cincea – Mediul familial

Pdf

6. Al șaselea domeniu – Sănătate și îngrijire

Pdf

7. A șaptea zonă – Educație, joacă și cultură

Pdf

8. A opta zonă – Măsuri speciale

Pdf